789 ม. 2 ถ.สุขุมวิท

ต. ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280

80 ถ. ประโคนชัย

ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270

วันจันทร์ - วันศุกร์

9:00 น. - 21:00 น.

Previous
Next

ทันตกรรมทั่วไป

flipbox-image

ทันตกรรมทั่วไป

ดูรายละเอียด

ทันตกรรมเพื่อความงาม

flipbox-image

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ดูรายละเอียด

ทันตกรรมประดิษฐ์

flipbox-image

ทันตกรรมประดิษฐ์

ดูรายละเอียด

ทันตกรรมจัดฟัน

flipbox-image

ทันตกรรมจัดฟัน

ดูรายละเอียด

ทันตกรรมรักษารากฟัน

flipbox-image

ทันตกรรมรักษารากฟัน

ดูรายละเอียด

ทันตกรรมปริทันต์

flipbox-image

ทันตกรรมปริทันต์

ดูรายละเอียด

ศัลยกรรมช่องปาก

flipbox-image

ศัลยกรรมช่องปาก

ดูรายละเอียด

ทันตกรรมเด็ก

flipbox-image

ทันตกรรมเด็ก

ดูรายละเอียด

สายตวัน เดนทัล คลินิก เป็นคลินิกทันตกรรมที่ให้การรักษาแบบครบวงจร ทั้งการตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปากโดยละเอียด เพื่อวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมในแต่ละราย ก่อนการรักษาทางทันตกรรมโดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และการดูแลนัดหมายเพื่อติดตามอาการเป็นระยะๆ

ประเภททันตกรรมเพื่อความงาม 

Aesthetic dentistry

การฟอกสีฟัน

วีเนียร์พอร์ซเลน

ครอบฟันและสะพานฟัน

อินเลย์และออนเลย์

การอุดฟันแบบคอมโพสิต

การปิดและเติมเต็มผิวหน้าของฟัน

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมจัดฟัน

เทคโนโลยีทางทันตกรรม Dental technology

เทคโนโลยีการทำให้ปราศจากเชื้อ และป้องกันการติดเชื้อ

(Sterilization Technologies)