789 ม. 2 ถ.สุขุมวิท

ต. ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280

80 ถ. ประโคนชัย

ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270

วันจันทร์ - วันศุกร์

9:00 น. - 21:00 น.

About us Saitawan Dental Clinic Saitawan Dental Clinic

About us
Saitawan Dental Clinic

สายตวัน เดนทัลคลินิก เป็นคลินิกทันตกรรมที่ให้บริการทันตกรรมครบวงจร หรือทันตกรรมพร้อมมูล  (comprehensive dental treatment service) พร้อมให้บริการด้วยทีมงานทันตแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา มุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย ด้วยการใช้เครื่องมือที่สะอาด(Sterilization standard) ทันสมัย (Digital dental technology) เพื่อความปลอดภัย และคุณภาพงานบริการ ตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์องค์กร (objective)

สายตวัน เดนทัล คลินิก มุ่งเน้นการบริการให้ได้มาตรฐานสากล บริการประทับใจ ปลอดภัย และพัฒนาสู่แนวทาง ทันตกรรมแบบดิจิทัล (Digital dentistry )

About us ประกอบด้วย

เทคโนโลยีการทำให้ปราศจากเชื้อ และป้องกันการติดเชื้อ

(Sterilization Technologies)

Pre and post vacuum autoclave

Detail Features:

  • Pre & post vacuum
  • D. & Pump test diagnostics
  • Prion preset program
  • Auto water fill
  • Pressure overload protection
  • Overheat protection
  • Pressure auto door lock
  • Emergency/reset buttons
  • Pressure safety valve
  • Chamber size: 24 L

Class B pre and post vacuum autoclave

จัดเป็นเครื่องอบไอน้ำแรงดันสูงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดเชื้อโรค ทั้ง ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ตลอดจนสปอร์ของเชื้อรา

 

Auto sealing machine and storage

ระบบการทำให้ปราศจากเชื้อ จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดหาก มีการบรรจุหีบห่อเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อภายหลังจากผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้ว ด้วยเราคำนึงถึงสิ่งนี้ทางคลินิกจึงมีการแยกบรรจุเครื่องมือในซองปิดผนึก และมีการปิดผนึกซองด้วยระบบ Impulse auto sealer ก่อนนำไปอบฆ่าเชื้อ และภายหลังขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ต้องนำหีบห่อเครื่องมือไปเก็บ ในสถานที่เก็บสะอาด ควบคุมอุณหภูมิ 18 -22 องศา ความชื้นสัมพัทธ์ 35-70 %  และต้อง ล้างมือก่อนหยิบจับเครื่องมือ

Sterilization indicator (ตัวบ่งชี้ขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ)

เพื่อเป็นการตรวจสอบขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่เราจะติด เท)ทดสอบการปลอดเชื้อ (sterile tape) ที่หีบห่อเครื่องมือแพทย์ทุกชิ้น พร้อมระบุวันที่ในการอบฆ่าเชื้อ สี sterile tape จะมีการเปลี่ยนสีหากเครื่องมือผ่านการทำให้ปราศจากเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลรักษาด้ามกรอฟัน (Handpiece maintenance unit)

ด้ามกรอฟันทุกชิ้นภายหลังการใช้งาน จะได้รับการล้างทำความสะอาด และใช้ Kavo QUALTRO care ทำความสะอาดและหล่อลื่นภายในระบบด้ามกรอ ก่อนจะแยกใส่ซองปิดผนึก และ เข้าเครื่องอบไอน้ำแรงดันสูงเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อก่อนการใช้งานกับผู้ป่วยในรายต่อไป

ด้ามจับ และหัวขูดหินปูน

ด้ามจับ และหัวขูดหินปูน EMS  สามาร๔แยกส่วน และบะจุซองปิดผนึก และนำเข้าเครื่องอบไอน้ำแรงดันสูงได้ทุกส่วน

การทำความสะอาดระบบระบบสายท่อ suction และสายท่อ saliva ejector

หลังเสร็จการใช้งานกับผู้ป่วยในแต่ละวันให้ดูดล้างด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อกำจัด เศษคราบวัสดุทันตกรรม คราบเสมหะ คราบเลือด แบทีเรีย และเชื้อโรคอื่นๆ

การทำความสะอาดห้องทันตกรรม

เก้าอี้ทำฟันที่ห้องทันตกรรมของเราจะได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังจากใช้งานทุกครั้ง ด้วยยาฆ่าเชื้อระดับสูงที่ผ่านการรับการทดสอบและรับรองทางการแพทย์ว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อ Staphylooccus aureus Mycobacterium วัณโรค, Psuedomonas aeruginosa, Salmonella enteric, Trichophyton mentagrophytes  MRSA, VRE, staphylococcus aureus , เอดส์ (HIV), ไวรัสตับอักเสบบี, C, ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A2, และ Herpes simplex type 1 และ 2 โดยน้ำยามีส่วนประกอบของ Isopropyl alcohol และ Quaternary ammonium chloride  ส่วนพื้นผิวบางตำแหน่งที่ยากต่อการใช้น้ำยาเคมีทำลายเชื้อ ใช้อลูมิเนียมฟอยล์ หรือพลาสติกหุ้มไว้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน

ระบายอากาศในห้องทันตกรรม

ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยในการรับบริการของผู้ป่วยเป็นหลัก คลินิกเราจึงใช้ extraoral aerosol suction พร้อมทั้งมี  High power Plasma air Purifier สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งปนเปื้อนทั้งหมด ไอระเหยของปรอท และสารระเหยที่เป็นอันตรายใด ๆ ในอากาศ ละอองฝอยของเชื้อโรคจะถูกกำจัดออกอย่างปลอดภัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม

เทคโนโลยีทางทันตกรรม Dental technology Dental technology

เทคโนโลยีทางทันตกรรม
Dental technology

X ray 3มิติ (3D CT Digital Imaging)

คลินิกเรามีบริการ X ray 3มิติในราคาถูกเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

X ray ดิจิทัล Digital x ray Imaging

คลินิกเราใช้ X ray ดิจิทัลเพื่อลดการได้รับรังสีของผู้ป่วย และเพื่อให้การตรวจวินิจฉัย ทำได้ง่าย ประหยัดเวลา และแม่นยำ

เก้าอี้ทำฟัน Dental unit

Yoshida เป็นเก้าอี้ทำฟันที่มีผิวสัมผัสนุ่มนวลพร้อม การออกแบบที่เป็น Unique  ผู้ป่วยจะรู้สึกถึงความสะดวกสบายด้วย การออกแบบมาเพื่อรองรับ ทุกส่วนของร่างกาย ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแม้ว่าการทำหัตถการจะยาวนาน

เทคโนโลยีรากเทียม Implant technologies

เทคโนโลยีการฟอกสีฟัน Whitening technologies

เทคโนโลยีการจัดฟัน Orthodontic technologies