789 ม. 2 ถ.สุขุมวิท

ต. ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280

80 ถ. ประโคนชัย

ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270

วันจันทร์ - วันศุกร์

9:00 น. - 21:00 น.

ค่าบริการ การรักษา การรักษา

ค่าบริการ การรักษา

ค่าบริการทันตกรรม

ราคามาตรฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

ค่าบริการต่างๆที่สายตวันดนทัลคลินิกไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

สอบถามแผนการรักษาและการให้คำปรึกษาฟรี (ไม่รวมค่าเอกซเรย์ ยาและค่าใช้จ่ายในการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก)

เพื่อรักษาระดับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย สายตวันเดนทัลคลินิกมีค่าการฆ่าเชื้อ 100 บาทต่อครั้ง

ทันตกรรมตกแต่งเพื่อความงาม Aesthetic dentistry

ทันตกรรมจัดฟัน Orthodontics

ทันตกรรมรากเทียม