789 ม. 2 ถ.สุขุมวิท

ต. ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280

80 ถ. ประโคนชัย

ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270

วันจันทร์ - วันศุกร์

9:00 น. - 21:00 น.

รูปภาพ การรักษา การรักษา

จัดฟันเคส 1

จัดฟันเคส 2

จัดฟันเคส 3

จัดฟันเคส 4

จัดฟันเคส 5

จัดฟันเคส 6

การทำ วีเนียร์ และครอบฟัน

การบูรณะฟันในช่องปาก

การฟอกสีฟัน