789 ม. 2 ถ.สุขุมวิท

ต. ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280

80 ถ. ประโคนชัย

ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270

วันจันทร์ - วันศุกร์

9:00 น. - 21:00 น.

ทันตกรรม รักษารากฟัน รักษารากฟัน

ทันตกรรม รักษารากฟัน

การติดเชื้อเกิดขึ้นที่รากฟันจะก่อให้เกิดอาการปวดฟัน เหงือกบวม หรืออาจพบเงาดำที่ปลายรากฟันในภาพถ่ายรังสี การรักษารากฟัน จะเป็นการลดปริมาณ เชื้อแบคทีเรีย และการอักเสบของรากฟันเพื่อเก็บรักษาฟันธรรมชาติให้ใช้งานได้อีกต่อไป

การถ่ายภาพนรังสีระบบดิจิตอล เป็นสิ่งจำเป็นในการวินิจฉัย และประกอบการรักษาที่ปลอดภัย แม่นยำ

โพรงประสาทฟันเป็นเนื้อเยื่ออ่อนภายในฟันที่มีเส้นประสาทหลอดเลือดและเนื้อเยื้อเกี่ยวกับฟัน เเมื่อโพรงประสาทฟันติดเชื้อ อาการปวดและบวมอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดฟัน การรักษารากฟันจะกำจัดเชื้อที่โพรงประสาทฟันออก แล้วทำความสะอาดโพรงประสาทฟัน หากไม่มีอาการเพิ่มเติม รากฟันจะถูกปิดด้วยการอุดรากฟัน

หลังจากการรักษารากฟัน ฟันจะเปราะ แตกง่ายขึ้นในระยะยาว โดยปกติแล้วฟันที่รักษารากจะได้รับการบูรณะฟันด้วยเดือยฟันและทำครอบหลังจากรักษารากฟันเสร็จ เพื่อเสริมความแข็งแรงแก่ฟันของคุณ

ขั้นตอนการรักษารากฟัน

การถ่ายเอ็กซเรย์ในช่องปากจะถูกถ่ายก่อนการรักษารากฟันเพื่อดูรายละเอียดภายในรากฟันโดยปกติจะมีการถ่ายเอ็กซเรย์เพิ่มเติมในระหว่างและหลังการรักษารากฟันเสร็จสิ้น

ในระหว่างการรักษารากฟัน คุณหมอจะทำการกรอฟันเข้าไปจนถึงโพรงประสาทฟัน เชื้อแบคทีเรียจะถูกกำจัดออก และจะขยายคลองรากฟันเพื่อทำความสะอาด

หากติดเชื้อรุนแรง คุณหมอจะทำการใส่ยาไปในโพรงประสาทฟันเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียและป้องกันการติดเชื้อเพิ่ม และจะทำการอุดฟันชั่วคราวเพื่อป้องกันเชื้อโรค การทำความสะอาดและการใช้ยาเพิ่มเติมอาจทำได้ในกรณีที่ยังคงมีอาการปวดอยู่ หรือต้องทางยาแก้อับเสบเพื่อควบคุมการติดเชื้อ

หากฟันของคุณไม่มีอาการติดเชื้อแล้ว คลองรากฟันจะถูกอุดปิดถาวร เพื่อให้กระบวนการรักษารากฟันเสร็จสมบูรณ์ และอาจมีการปักเดือยฟันและทำครอบฟันเพื่อเป็นการป้องกันฟันแตกต่อไป

ศัลยกรรม ช่องปาก ช่องปาก

ทันตกรรม ช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งการรักษาจะทำโดยศัลยแพทย์หรือทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศัลยกรรมในช่องปาก ก่อนให้การรักษาแพทยท์ผู้ให้การรักษาจะต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับอาการ,ทางเลือกในการรักษาและประโยชน์หรือความเสี่ยงต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ก่อนที่จะทำการผ่าตัดในช่องปาก การถ่ายภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และการสแกนแบบสามมิติ จะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

งานศัลยกรรมช่องปาก

การถอนฟันจะทำเมื่ออาการของฟันไม่ดีและไม่สามารถรักษาได้อีกต่อไป การถอนฟันเป็นกระบวนการที่ง่ายและเสร็จสิ้นในครั้งเดียว หลังจากถอนฟันแล้วเหงือกจะใช้เวลาเยียวยาประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นผู้ป่วยควรทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วย สะพานฟัน,รากฟันเทียมหรือฟันปลอม เพื่อป้องกันฟันที่อยู่ติดกันขยับเข้าไปในที่ว่างหรือการสลายของกระดูกในระยะยาวซึ่งทำให้การรักษายากและมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น

Oral Surgery การถอนฟันจากการผ่าตัด

เมื่อฟันหรือส่วนของฟันฝังลึกหรือมีฟันคุดอยู่ใต้เหงือก อาจมีความจำเป็นต้องนำฟันออกมาด้วยวิธีการผ่าตัด ซึ่งจะแตกต่างจากการถอนฟันแบบปกติ โดยการผ่าตัดมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจะต้องทำการเปิดเหงือกและกระดูกรอบ ๆ ฟัน โดยฟันอาจจะต้องถูกตัดแบ่งให้ขนาดเล็กลงก่อนจึงจะสามารถนำออกมาได้

ฟันคุด

หากฟันขึ้นในตำแหน่งที่ถูกต้อง และมีพื้นที่พอให้ฟันขึ้น มักจะไม่เกิดปัญหาตามมา แต่หากมีฟันที่ไม่สามรถขึ้นได้ขึ้นจากหลายๆปัจจัย จะเรียกว่าเป็นฟันคุดหร์อฟันฝัง

ซึ่งทันตแพทย์จะทำการเอ๊กซเรย์ดูลักษณะและตำแหน่งการวางตัวของฟันและวิเคราะห์ถึงความผิดปกติ ก่อนทำการหาวิธีการแก้ไข เนื่องจากฟันคุดเป็นสาเหตุที่สามารถก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือก การติดเชื้อ ในช่องปากโรคเหงือก การเป็นฝีในช่องปาก หรือ อาจส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงสามารถผุได้ง่ายขึ้น เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ปัญหานี้มักต้องแก้ด้วยการโดยการผ่าตัดเพื่อนำฟันคุดออกไป

ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม

เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วยการใส่รากฟันเทียม

ส่วนประกอบของรากเทียม

 • รากฟันเทียม(implant)เป็นส่วนที่ฝังอยู่ในกระดูก ทำหน้าที่เหมือนรากฟัน
 • ตัวยึด(abutment)เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างรากเทียมกับส่วนครอบฟัน
 • ครอบฟัน(crown)ครอบฟันเป็นส่วนที่ทดแทนตัวฟัน และจะเห็นในช่องปาก

ข้อดีของทันตกรรมรากเทียม

 • เป็นการรักษาที่ค่อนข้างถาวรและมีอายุการใช้งานระยะยาว
 • ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติขณะบดเคี้ยว
 • ยุ่งเกี่ยวกับฟันข้างเคียงน้อย
 • ทำความสะอาดและดูแลง่าย

ขั้นตอนการรักษาทันตกรรมรากฟันเทียม

ขั้นตอนที่ 1 : เอกซเรย์ และ วางแผนการรักษา

ทันตแพทย์ทำการพิมพ์ฟันเพื่อทำแบบจำลองฟัน และตรวจประเมินในช่องปากตำแหน่ง บริเวณที่ต้องการฝังรากเทียม จากนั้นจะการเอกซเรย์แบบ  CT scan 3D เพื่อการวินิจฉัยวางแผนการรักษาและพิจารณาเลือกประเภทระบบ ขนาดของรากเทียมให้เหมาะสมในแต่ละกรณี

ขั้นตอนการวางแผนการรักษาเป็นส่วนสำคัญมาก เนื่องจากจะทำให้ทันตแพทย์สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องและชัดเจนสำหรับแก่ผู้ป่วยในแต่ละราย และเพื่อความแม่นยำของการฝังรากเทียมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะทำให้ผู้ป่วยได้พิจารณาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 2 : การฝังรากฟันเทียม

ภายหลังผู้ป่วยยอมรับแผนการรักษา ทันตแพทย์จะเริ่มทำการผ่าตัดฝังรากเทียม ทั่วไปแล้วการฝังรากฟันเทียมจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงต่อซี่ฟัน การกำหนดเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามตำแหน่ง วิธีการ และประเภทของระบบรากฟันเทียมและความยากง่ายของการรักษาในผู้ป่วยแต่ละราย ส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะเลือกใช้การการทำหัตถการภายใต้ยาชา ยกเว้นบางกรณีที่อาจจำเป็นต้องวางยาสลบหรือการทำหัตถการภายใต้วิธีการกดประสาทอื่น ๆ ภายหลังจากการฝังรากเทียม ทันตแพทย์จะนัดตรวจติดตามอาการและตัดไหม โดยทั่วไปจะนัดประมาณ 7 ถึง 10 วันหลังจากวันที่ฝังรากฟันเทียมเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 : ครอบฟันบนรากเทียม

หลังจากที่ฝังรากเทียมเรียบร้อยแล้วจะต้องรอให้รากฟันเทียม ยึดติดกับกระดูกประมาณ 2 ถึง 6 เดือนหรือมากกว่านั้น เมื่อครบกำหนดแล้วทันตแพทย์จะทำการนัด เพื่อติดตามอาการโดยจะมีการถ่ายเอกซ์เรย์ตรวจสอบว่ารากเทียมได้ยึดติดกับกระดูกดีแล้วหรือไม่ หากรากเทียมยึดติดกระดูกได้ดีแล้ว ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปากเพื่อใส่ abutment และครอบฟันต่อไป

การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของใบหน้าและขากรรไกรเป็นการผ่าตัดเพื่อปรับตำแหน่งของขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน เพื่อช่วยแก้ไขและปรับปรุงโครงหน้า รวมถึงการแก้ปัญหาการสบฟันให้มีความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลของใบหน้าและด้านบดเคี้ยว ทั้งนี้อาจมีการผ่าตัดได้ทั้งเฉพาะขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง หรือทั้งบนและล่าง

โดยการผ่าตัดขากรรไกรจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและประสานงานระหว่างศัลยแพทย์ในช่องปากและทันตแพทย์จัดฟัน โดยทางคลินิกมีการประสานงานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยยาบาลที่มีสถานที่ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการผ่าตัดทางด้านกระดูกและฟันที่สามารถดูแลผู้ป่วยในและมีทางเลือกให้สำหรับผู้ที่ต้องการผ่าตัดแบบดมยาสลบ ทั้งนี้เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นปัจจัยหลัก

ทันตกรรม โรคเหงือกและปริทันต์ โรคเหงือกและปริทันต์

ทันตกรรม โรคเหงือกและปริทันต์

ในผู้ป่วย ที่มีปัญหาการอักเสบของเหงือกเรื้อรัง รุกรามไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี อาจนำไปสู่ปัญหาโรคปริทันต์อักเสบซึ่งอาจทำให้สูญเสียฟัน,เหงือกร่นและมีกลิ่นปากได้

การรักษาที่เกี่ยวข้องกับเหงือก ประกอบด้วย :

1.Deep gums cleaning (การขูดหินปูนและเกลารากฟัน)

เป็นการการขูดหินปูนที่ทำความสะอาดลึกลงไปในร่องเหงือกเพื่อป้องกันและรักษาอาการเหงือกอักเสบ มักต้องทำภายใต้ยาชาเฉพาะตำแหน่ง

2.gingivectomy (การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก)

เป็นทำศัลยกรรมปริทันต์เพิ่มกำจัดเหงือกที่มากเกินไปออกไป

3.crown lengthening (ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน)

เป็นการทำศัลยกรรมหัปริทันต์ เพื่อเพิ่มความความยาวให้กับฟัน อาจมีการกรอกระดูกรอบฟันร่วมด้วย

4.gugingival grafts (ศัลยกรรมปลูกเหงือก)

เป็นศัลยกรรมปริทันต์เพื่อเพิ่มปริมาณความกว้าง หรือความหนาของเหงือกในบริเวณที่เหงือกร่น

5.bone grafting (การเสริมกระดูก)

เป็นศัลยกรรมปริทันต์เพื่อเพิ่มความกว้าง หรือความสูงของกระดูกขากรรไกรในบริเวณที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ

การขูดหินปูนและเกลารากฟัน

การขูดหินปูนและเกลารากฟันคือขั้นตอนทำความสะอาดเหงือกที่ช่วยลดการอักเสบของเหงือกและช่วยรักษาโครงสร้างของกระดูก และอวัยวะรอบๆรากฟัน การทำความสะอาดเหงือกมักใช้กับการรักษาโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์

แบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติในช่องปาก หากมีการสะสมในร่องเหงือกเป็นจำนวนมากก็จะก่อให้เกิดผลเสียที่เป็นอันตราย ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกได้ โดยการอักเสบเรื้อรังของเหงือกจะทำให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูกและเกิดเหงือกร่น หรือร่องเหงือกลีกได้

หากเป็นโรคปริทันต์หรือมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นโรคผู้ป่วยควรพบทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือกและปริทันต์ อย่างน้อยทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อตรวจเช็คสุขภาพของเหงือก

การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

การทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือก อาจทำเพื่อช่วยรักษาโรคปริทันต์หรือเพื่อความสวยงามก็ได้ โดยขั้นตอนการรักษาจะมีการตัดแต่ง(เหงือก) สภาพเหงือกโดยรวมที่เหมาะสมขึ้น

ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน

ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟันโดยปกติจะทำเพื่อสร้างสภาพที่เหมาะสม ของหงือกและฟันก่อนการบูรณะฟัน โดยการทำครอบฟันหรือวีเนียร์

หลังจากขั้นตอนการผ่าตัด ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ทันตแพทย์จะนัดผู้ป่วยกลับมามาตรวจเหงือกอีกครั้ง

การปลูกเหงือก

การปลูกเหงือกมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภาวะเหงือกร่น และรักษาภาวะเหงือกร่น การปลูกเหงือกที่ประสบความสำเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยในการการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี มีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

การปลูกกระดูก

การปลูกกระดูกคือการใช้กระดูกเทียมหรืออาจเป็นกระดูกของตัวผู้ป่วยเอง ปลูกถ่ายเข้าไปในกระดูกขาศัลยกรรมช่องปาก

ทันตกรรม เด็ก เด็ก

ทันตกรรม เด็ก

คลินิกเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กที่จะ ให้คำแนะนำ ดูแลและป้องกันปัญหาในช่องปากสำหรับเด็กและเยาวชน การตรวจวินิจฉัยและป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกถือเป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงการเสียค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมเด็กที่มีราคาแพงและความเจ็บปวดภายหลังจากการรักษา

การป้องกันเริ่มต้นจากการควบคุมคราบจุลินทรีย์และปริมาณหินปูน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดฟันผุและโรคเหงือก โดยขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการดูแลสุขภาพช่องปากและป้องกันฟันผุ คือการแปรงฟันอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอรวมถึงการรับประทานอาหารที่เหมาะสมตั้งแต่อายุยังน้อย

ขั้นตอนการรับบริการทำฟันเด็ก ประกอบด้วย :

 • การทำความสะอาดฟัน, การขูดหินปูน
 • การเคลือบฟลูออไรด์เพื่อช่วยให้ฟันแข็งแรงและป้องกันฟันผุ
 • การปิดหลุมร่องฟันสำหรับเด็ก
 • ตรวจประเมินความเสี่ยงและการอุดฟัน
 • การให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยช่องปากและการให้คำปรึกษาด้านการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
 • การปรับพฤติกรรมที่ผิดปกติ ได้แก่ การหายใจทางปาก การกลืนที่ผิดวิธี การดูดนิ้ว เป็นต้น